HABERLER & DUYURULAR

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

BASIN BİLDİRİSİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, Koruma Amaçlı İmar Plânı kapsamında; “Konya Mevlâna Müzesi Ek Bina Yapımı” amaçlı 18.06.2013 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Yapılan Protokol çerçevesinde; Müze ek binasının projesi Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, ihalesi 2016 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mevlâna Müzesi Gül Bahçesi içerisinde ki inşaat mahallinde öncelikle;  Mevlâna Müzesi’nin Kuzeyindeki bahçe duvarları kaldırılmış, mevcut tuvaletler yıkılarak (yeni proje de WC’nin yer altında yer alması nedeniyle) yaklaşık 4 m. derinlikte kazı çalışmaları yapılmıştır. İnşaat alanının doğusunda yapılan hafriyat çalışmaları sırasında, yaklaşık 2-2,5 m. derinliğine inildiğinde önce kemik parçaları, daha sonra da mezar kapak taşlarına rastlanır. Kapak taşlarının kaldırılmasıyla, iskeleti bozulmamış İslâmî Mezarlar ile karşılaşılır. Kazı çalışmaları esnasında alanda daha önce öngörülemeyen bir şekilde mezarlara rastlanılmasının ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze yetkilileri alanda titiz bir çalışma sürdürdüler. İnşaat mahallinde bu çalışmaları yapan Arkeologların 25.04.2017 tarihli raporları istikametinde (herhangi bir mezar taşına rastlanılmamakla birlikte, döneminde bir mezarlık olan bu yere pek çok İslâmî usulde definin yapıldığı kanaati sonrasında) Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, 28.04.2017 tarihinde aldığı karar ile Mevlâna Müzesi Ek Bina inşaatı durdurulmuştur.

Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca yeni çıkan bu tablo karşısında Müze Müdürlüğünden ve Üniversitelerden uzman görüşler alınarak yeni bir değerlendirme yapılmış ve durum Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bir rapor ile bildirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 02.06.2017 tarihli yazısı ile konu ile ilgili olarak; “… kazı çalışmaları sırasın da açığa çıkan mezarların mevcut yerinde korunması ve iş kapsamında Ek Teşhir Binası uygulamasının sonlandırılarak, yalnızca kazı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olan ve herhangi bir bulguya rastlanılmayan alanda WC yapılarının uygulamasının devam etmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun değerlendirilmektedir”    görüşünü bildirmiştir.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 16.06.2017 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının 02.06.2017 tarihli E.111896 sayılı yazısı doğrultusunda; müze ek binası projesinin uygulanamayacağından hareket ile inşâi uygulamasının sonlandırılmasına, projenin sosyal donatı WC bölümünün (projesinin Bakanlık onayı sonrasında) aynı  (eski) yerine uygulanmasının devam edebileceğine (inşa edilmesine) karar verilmiştir.

Mevlâna Müzesi Gül Bahçesinde yapılması öngörülen Müze Ek Binası içerisinde teşhiri düşünülen eserler, Mevlâna Müzesi’nin Güney Doğu istikame-tinde yer alan Aslanlı Kışla Caddesi  (Mevlana Kültür Merkezi yolu) üzerinde, Kültür Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan yeni protokol doğrultusunda yapılacak olan, yeni ‘Konya Müzesi’nin kapsamında sergilenecektir.

Başından bu tarafa Kültür Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde iş ve işlemleri sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, WC projesinin revizyonu sonrasında eski yerinde ve mümkün olan en kısa zamanda tuvalet binası ve Müze Bahçesi’nin yıkılan yan duvarlarının inşaatını tamamlayacaktır. Mezarların bulunduğu alanda bahçe peyzaj çalışmaları yapılırken, yeniden mezar alanı olarak tanzim edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile sunulur. 23.Haziran.2017

 

Konya Valiliği

Basın Bürosu

 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur