DUYURULAR

İSLÂM DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ KONYA - 2016

İslâm İşbirliği Teşkilâtı Konya'yı 2016 yılı için İslâm Dünyası Turizm Başkenti seçmiştir. Bu kapsamda çok sayıda bilim, kültür ve sanat faaliyeti gerçekleştirilmektedir.  Logoyu indirmek için lütfen tıklayınızWeb sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.

 

 

FİLM ÇEKİM İZİN FORMU

Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, Film Çekim İzin Formu dosyasında bulunan iki sayfayı da doldurup imzaladıktan sonra Müdürlüğümüzün 0332.3534023 veya 0332.3506461 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.

 

 

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITMA SEKTÖRÜ RAPORU

Konya’nın kültür ve turizm bakımından zengin tarihî varlıkları, bu varlıkların genel bir değerlendirmesi, şimdiye kadar yapılanlar, yapılmakta olanlar ve bundan sonra nelerin yapılabileceği ile genel anlamda tanıtım faaliyetlerini ihtiva eden sektör raporu dikkatlerinize sunulmuştur.

Kültür, Turizm ve Tanıtma Sektör Raporunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

 

MEVLÂNA DERGÂHI'NDA KUR'ÂN TİLÂVETİ

Müdürlüğümüze iletilen yoğun talebi karşılamak ve geleneği ihya etmek maksadıyla 2014 yılı Şubat ayı sonunda Mevlâna Dergâhı’nın Mescid bölümü tefriş edilerek ibadete açılmış, Çelebi hücresinde de Kur’ân-ı Kerîm tilâveti başlatılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm tilâveti Konya Müftülüğü’nün görevlendirdiği hafız/hocalar tarafından mesaî saatleri içinde icra edilmektedir. Arzu eden ziyaretçilerimiz için, kendilerine verilen kulaklık sistemleriyle okunan Kur’ân-ı Kerîm’i mescidde dinleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. Sunulan hizmetler ziyaretçilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu hizmetlere ilâve olarak, yine ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda ülkemiz içinden ve dışından arzu eden gönüllülerin Kur’ân-ı Kerîm okumalarına imkân sağlayacak bir uygulamayı hizmetinize sunuyoruz.  http://tilavet.mevlanamuzesi.gov.tr