KTO Karatay Üniversitesi Bilim Şenliği

KTO Karatay Üniversitesi Bilim Şenliği

Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamayı içeren etkinlikler bütününe bilim şenliği denir.

Ana Amaçlar

  • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek.
  • Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek.
  • Bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun ve/veya bireylerin bilim yapma sürecine dâhil olma cesaretini vermek.
  • Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak.
  • Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak.
  • Bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak.
  • Çağrı alanlarına yönelik ilgiyi artırmak ve kariyer bilincini oluşturmaktır.

Etkinlik TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı tarafından finansal destek sağlanarak yürütülmektedir.

 

www.konyabilimsenligi.com