14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali - Geleneksel Sûfî Âyinler Topluluğu

14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali - Geleneksel Sûfî Âyinler Topluluğu

Türkiye'den Geleneksel Sûfî Âyinler Topluluğu konseri

14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde 25 Eylül 2017 Pazartesi günü Türkiye'den katılan Geleneksel Sûfî Âyinler Topluluğu konser icra etmiştir.

Sûfî Devrânı, tarikatların zikirlerinin ve ayinlerinin aslına uygun şekilde icrası için son derece titiz ve uzun süreli bir çalışma sonrasında ortaya konulmuştur.

Topluluk tarafından icra edilecek olan Sûfî Devrânı; Mevlevî, Halvetî, Cerrahî, Kâdirî âyin ve usullerini açıktan (cehrî), oturarak (kuûden), ayakta (kıyâmî) ve dâire hâlinde yürüyerek (devrân ederek) ortaya koymaktadır. Sûfî Devrânı, Anadolu'da ve yakın coğrafyalardaki tekkelerde, dervişlerin vecd ve istiğraklarının vesilesi olan zikir usullerini tek sahnede sunuyor.