14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali - Urfa Ahengi Topluluğu

14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali - Urfa Ahengi Topluluğu

Türkiye'den Urfa Ahengi Topluluğu konseri

14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde 27 Eylül 2017 Çarşamba günü Türkiye'den katılan Urfa Ahengi Topluluğu konser icra edecektir.

Selçuklu ve Osmanlı musıkisindeki perdelerin, yerel ağızla ahenk kazandığı Urfa Musıkisi, kendine has bir ekol olarak bilinmektedir. Urfa Musıkisi'nde, sazende ile hanende, mutlaka meşk usulü ile yetişir. Bu usulde sanatkâr, sadece sanat öğrenmez; abad-ı muaşeret de öğrenir. Sanatkâr, musıki meclislerin büyüklerine hizmet ederek yetişir. Bugün "Eğlencelik Sıra Gecesi"ne indirgenen Urfa Musıkisi, asırlar boyu, manevî ve dinî hassasiyetleri aktarmıştır. Büyük şâirlerimizin güftelerinden oluşan eserler, Anadolu irfanının hikmetlerini taşımaktadır.