Mesnevi Sohbeti / Mathnawi Talk (TR-EN) - 14.12.2017-19:00

Mesnevi Sohbeti / Mathnawi Talk (TR-EN) - 14.12.2017-19:00

Mesnevi Sohbeti / Mathnawi Talk (TR-EN)

Tarih/Date: 14.12.2017 / 19.00-19.40

Türkçe    : Prof. Dr. Dilaver GÜRER

Yer       : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

English   : Arş. Gör. Yusuf Ziya KARİPEK

Yer/Place : Mevlâna Kültür Merkezi Conference Hall