Bit Yeniği

Bit Yeniği

Yazan     : GEORGES FEYDEAU
Yöneten : EMRE BASALAK

Sigorta şirketi sahibi mösyö Chondebise'e bir aşk mektubu gelir. Evli olan Chondebise ,  Mimoza Pansiyonunda buluşma talebi olan bu isimsiz mektubun, kendisine gelmediğini ve isimlerin karıştığını düşünerek , genel sekreteri Mösyö Fournel’i randevuya gönderme kararı alır. İşte böylece olaylar birbirine girer ve içinden çıkılmaz tesadüflerle dolu komik durumlar başlar.
 

Detay için lütfen tıklayınız.