HABERLER & DUYURULAR

Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencileri'ne Duyuru

Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinde Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru

STAJ BAŞVURU FORMU (Yaz Dönemi)

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde staj yapmak isteyen yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi”  kapsamında değerlendirilmektedir. Yönerge için lütfen tıklayınız: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14748/kultur-ve-turizm-bakanligi-staj-yonergesi.html
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Müdürlüğümüzden ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri taleplerini staj başvuru formu ve aşağıda belirtilen ekleri sunarak yapacaklardır.

İlgili staj yönergesinin 6. maddesine göre Bakanlıkta staj yapacak kişilerde yurt içinde veya yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarında, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencisi olmak veya bu bölümlerden mezun olmak şartı aranır.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin aşağıdakileri tamamlamaları gerekmektedir.

1. Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve  halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi), Mezun ise mezun olduğuna dair (Çıkış Belgesi) ya da diploma örneği,

2. Sadece zorunlu stajlar kabul edilecektir. (Bu durumun da belirtildiği ve Sosyal Güvenlik Primimin okul tarafından karşılanacağına dair resmi yazı)

3. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,

4. Yukarıda bulunan (linki verilen) başvuru formu'nun eksiksiz olarak doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj başvuruları kabul olunan öğrencilere Müdürlüğümüzce kabul yazısı gönderilmektedir. Bununla birlikte okulları tarafından hazırlanmış kabul belgesini onaylatma talebi olan öğrencilerin, başvuru belgelerine söz konusu belgeyi de eklemeleri gerekmektedir. Staj başvuruları, Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne (Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 KARATAY/KONYA) adresine yapılacak olup postayla ya da şahsen başvuruda bulunmak gerekmektedir.

2020-2021 yarıyıl tatilinde (Ocak-Şubat) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 01 Kasım-01 Aralık 2020 tarihleri arasında, 2020 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları ise 01 Mart-24 Nisan 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir. Staj başvurularının sonuçları, Müdürlüğümüz internet sitesinde “Duyurular” kısmında, başvuru sürelerinin bitiminden itibaren bir ay içinde yayımlanacaktır.

 

 

2020 STAJ BAŞVURUSU