HABERLER & DUYURULAR

Festivallere ve Kültürel Etkinliklere Mali Destek İşlemleri

15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik gereği; kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli açıklamalar aşağıdaki belgelerde bulunmaktadır. Lütfen belgeleri indirmek için linklere tıklayınız.

1. Yardım dosyasının nasıl hazırlanacağı hakkında belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız.

2. EK.4 Proje Raporu dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

3. Festival Afişi Örneği dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

4. Müracaat Dilekçesini indirmek için lütfen tıklayınız.

5. Şenlik İzin Olur Dilekçesi örneğini indirmek için lütfen tıklayınız.

6. EK.5 Proje Sonuç Raporu'nu indirmek için lütfen tıklayınız.

7. Yönetmeliği görmek için lütfen tıklayınız.

NOT: Başvuru, yönetmelikte belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

 

 

Festivallere ve Kültürel Etkinliklere Mali Destek İşlemleri