HABERLER & DUYURULAR

Film Çekim İzni / Filming Permit

Türkiye'de ticari amaçlı film, kayıt, fotoğraf vb. çekmek isteyen yerli yapımcılar, Film Çekim İzin Formu dosyasında bulunan iki sayfayı da doldurup imzaladıktan sonra Müdürlüğümüzün 0332.3534023 veya 0332.3506461 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.

In Turkey, for commercial purposes filming, recording, photography and so on foreign producers who want to withdraw must fill out and sign two pages in the Filming Permission Form and send them to 0332.3534023 or 0332.3506461 fax number.

 

Film Çekim İzni / Filming Permit