HABERLER & DUYURULAR

Film Çekim İzni / Filming Permit

Çekim İzni Bildirim Sistemi Hakkında

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde yer alan “...Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar…” hükmü gereğince film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az 5 iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla “Online Film Çekim Bildirim Sistemi” hazırlanmıştır.

Dolayısıyla yerli film yapımcıları, film çekim izni almak üzere gerekli başvurularını 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle http://cekimizni.ktb.gov.tr adresi üzerinde yapacaklardır. Çekim bildirimlerinin onay/kabul işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından online sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yerli film yapımcıları, çekim bildirimlerinin onaylanması/kabul edilmesinden sonra çekim bildirim formunu sistem üzerinden indirebilecektir. Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yabancı film çekimleri için, yerli yapımcılar için oluşturulan çekim bildirim sisteminin panel sayfasında ilgili ilde gerçekleştirilecek yabancı film çekimleri için Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen yabancı film çekim izinleri de ayrıca yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni (Filming Permit)

Foreign film producers, directors and companies who want to shoot a film (a documentary, motion picture, TV film, TV series, TV programme, short film, video clip or advertisement) in Turkey have to apply to the Directorate General of Cinema to obtain filming permit. According to the regulations, during the film shooting it is obligatory to have at least one host who is a citizen of the Turkish Republic.

HOW TO APPLY?   Click on the link to apply for filming permits.  filmingpermit.ktb.gov.tr

To have more information please click this link.

 

Film Çekim İzni / Filming Permit