KAMU HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ ve BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

1

FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verme

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından FSE sertifikaları verilmekte ve yenilenmektedir.

Talepler ve işlemler, e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yayınevleri, Kitap ve CD Satış Mağaza ve Standları, Sinema Salonları, Matbaalar, Fikir ve Sanat Eseri Dağıtımı Yapan İşyeri ve Araçları, Kitap ve Kırtasiye işletmeleri, Boş ve Dolu olarak CD/DVD satan işletmeler, Bilgisayar İşletim Sistemi ve Yazılım Satan her türlü işyeri)

Mevzuat: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Sertifika Verme İşlemleri gerçekleştirilmektedir.

 1. Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
 2. Esnaf ya da Ticaret Odası Üye Belgesi Fotokopisi,
 3. Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır),
 4. İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi,
 5. İmza Sirküleri (Noterden Alınacaktır),
 6. Noter Tasdikli Vekâletname (işlemi vekil yürütecekse).

Internet adresinden
üyelik ve başvuru işlemi gerçekleştirilmiş
ise 24 saat.

2

Turizm Seyahat Acentası Denetimi

Mevzuat: 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu.

 1. Şikayet Dilekçesi,
 2. Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına intikalinden sonra 15 gün içinde.

3

Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik (Kokart) Müracaat Talebi

42. Madde (Ek Madde)

 1. Dilekçe,
 2. KPDS Sonuç Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti),
 3. Gezi Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti),
 4. Diploma (aslı veya noterden onaylı sureti),
 5. Sağlık Raporu,
 6. Sabıka Kaydı Belgesi,
 7. Nüfüs Cüzdanı sureti,
 8. İkametgâh belgesi,
 9. Fotoğraf (4 adet).
 10. Banka Dekontu (Ziraat Bankası Tahsilat Kodu: 60.00.09 (Kurumsal Hesap) Turizm Gelirleri DÖSİMM hesabına)

Kültür ve Turizm Bakanlığına intikalinden sonra 15-20 gün içinde.

4

Turizm Potansiyeli Arzeden Yörelerde Altyapı Uygulaması

Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.

 1. İlgili Belediyenin Banka Hesap Numarası, Şube Adı ve IBAN Numarasının Müdürlüğümüze Bildirilmesi,
 2. Vergi Numarasını Bildirir Belge.

2 saat içinde

5

Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Kanununun

12.Mad. Uyarınca Hane Halkına Transfer Proje Yardımı

 1. Taşınmaz Sahibinin Banka Hesap Numarası, Banka Şube Adı ve IBAN Numarası Bilgisinin Müdürlüğümüze Bildirilmesi,
 2. Taşınmaz Sahibinin T.C.Kimlik Numarasını Belirtir Belge.

2 saat içinde

6

Yardım Talebi

Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kanunu.

 1. Keşif Özeti,
 2. Gerekçeli Rapor,
 3. Yapılacak İşe Ait Proje,
 4. Encümen Kararı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.

7

Satış-Kiralama Ruhsat

Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.

 1. Resmi Yazı,
 2. Keşfe Gidilecek Günün Belirtilmesi.

30 gün içinde

8

Turizm Belgeli Tesis Yapımı

Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor,
 3. Mülkiyet Belgesi,
 4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 5. İmza Sirküleri,
 6. Yapı Kullanma izin Belgesi,
 7. Atık Su Sisteminin Çözümüne İlişkin İlgili Kurum veya Kuruluşlardan Alınacak Uygun Görüş Yazısı,
 8. Girişimci Raporu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.

9

Enformasyon Hizmetleri

Yerli ve yabancı turistlere Konya’da gezilebilecek turistik yerleri anlatmak, harita, broşür, CD gibi tanıtıcı materyalleri vermek, soruları olursa cevaplamak, turistlerin şikâyetlerini almak, mümkünse çözüm bulmak gibi bilgilendirici hizmetler yapılmaktadır.

-

Bilgi isteyenlere anında, elektronik ortamda bilgi isteyenlere ise e-mail ile cevap verilmektedir. Tanıtıcı materyal isteyenlere aynı gün kargo yapılmaktadır.

10

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar (12. Madde)

 1. İlgili Vakıf, Dernek, Tiyatro vb. Banka Hesap Numarası, Şube Adı ve IBAN Numarasının Müdürlüğümüze Bildirilmesi,
 2. Vergi Numarasını Bildirir Belge.

2 saat içinde

11

Sergi Açma

Türk halkının sanat, zevk ve kültürünü geliştirmek, plastik sanatlara olan ilgisini artırmak, bu alanda uğraş veren sanatçı ve ustaları desteklemek.

Mevzuat: Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliğinin 1. ve 15.maddeleri.

 1. Sergi Açmak için Dilekçe,
 2. Sergilenecek Eserler için Fotoğraf Örnekleri.

6 ay

12

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması

(İlgili Yönetmelik: Resmi Gazete: 15/07/2005)

a) Proje Yardımları İçin;

 1. Çaplı Tasarruf Vesikası ve Tapu Örneği,
 2. Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı,
 3. Projenin Kapsamına İşin Bitirilme Süresine ve Tahmini Bedele İlişkin Rapor,
 4. 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak üzere yapının içini, dışını ve çevresini gösteren fotoğraf albümü,
 5. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği,
 6. Kanuni Tebligat Adresi.

b) Proje Uygulamaları İçin;

 1. Proje Uygulamasının Kapsamına, İşin Bitirilme Süresine, Uygulama Aşamalarına Dair Rapor,
 2. 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak üzere yapının içini, dışını ve çevresini gösteren fotoğraf albümü,
 3. Belediyesinden ve İlgili Koruma Kurulundan Onaylı Arsanın ve Binanın Durumunu Gösterir Planı,
 4. Çaplı Tasarruf Vesikası veya Tapu Örneği,
 5. Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı, İlgili Kurulca Onaylı Rölöve Restorasyon Belgesi,
 6. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği,
 7. Kanuni Tebligat Adresi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl Mart ayında yapılan komisyon toplantısında alınan karara göre ilgililere duyurulur.

Ocak - Eylül ayları arası başvurulabilir.

13

Müzelerde Ticari Amaçlı Film ve Fotoğraf Çekim İzni İşlemleri

(Müzelerde Film ve Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması İşlemleri)

Fotoğraf, film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.

 1. Müracaat cekimizni.ktb.gov.tr web sitesinden yapılmaktadır.
 2. Yabancı uyrukluların Pasaport fotokopileri,
 3. Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
 4. Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması gerekmektedir.

3 gün

14

Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam, Klip, TV Programı)

 1. Müracaat cekimizni.ktb.gov.tr web sitesinden yapılmaktadır.
 2. Şirket yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi,
 3. Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
 4. Faaliyet belgesinin fotokopisi,
 5. Varsa yapımcı belgesinin fotokopisi,
 6. Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe.

3 gün

15

Çekim İzni (Amatör, Kısa Metrajlı, Öğrenci Filmleri)

 1. Müracaat cekimizni.ktb.gov.tr web sitesinden yapılmaktadır.
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. (Öğrenci ise öğrenci kimlik kartı fotokopisi)

3 gün

16

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler İçin:

 1. Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
 2. Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
 3. Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)
 4. Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.
 5. Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar İçin:

 1. Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
 2. Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)
 3. Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
 4. Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)
 5. Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.
 6. Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

17

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Yemek, Tiyatro vb. gibi etkinlikler için)

 1. Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)
 2. Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu
 3. Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

4 gün

18

Yıllık Fiyat Tarifesi Onayı

(Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu- Tebliğ No:2008/2)

 1. Fiyat Tarifesi Tesis Formu

1 gün

19

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi Tespiti

(Arazi Tahsis-Satış ve Kiralanması-Kum Ocağı v.b.)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

 1. Ada Röleve Krokisi
 2. Ölçü Krokisi
 3. 1/5000 Ölçekli Plan
 4. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2 ay

20

Denetleme ve Şikayet Defteri (Defter Onayı)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

 1. Şikayet Defteri
 2. Denetleme Defteri

1 gün

21

Turizm Seyahat Acentası İşletme Belgesi (1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu) Acenta Belgesi Teslimi

 1. Banka Dekontu
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İşletme ve İşletmeci Bilgileri (Acenta Müdürü, Enformasyon Memuru bilgileri)

1 gün

22

 

Turizm İşletme Belgesi (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)İşletme Belgesi Teslimi

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

 1. Ticaret Sicil Gazetesi
 2. İşletme ve İşletmeci Bilgileri

1 gün

23

 

Turizm Yatırımı Belgesi (Belge Teslimi)

(Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

 1. Ticaret Sicil Gazetesi
 2. İşletme ve İşletmeci Bilgileri

1 gün

24

CİMER Başvuruları

(Müdürlüğümüze e-posta ve doğrudan başvurular.)

 1. Şikayetler ilgili birimlerimize iletilip başvuru sahibine cevap verilmektedir.

1 – 15 gün

25

Kütüphanelerde Film Çekme

 1. Video filmi ve film çekilmesi, taklit, röprodiksiyon yapılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.
 2. Dilekçe

10 gün

26

Kütüphanelerde Fotoğraf Çekme

 1. Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.
 2. Dilekçe

3 gün

27

Kütüphanelerde Röportaj İsteği

 1. Valilik onayı gerekmektedir.
 2. Dilekçe

5 gün

28

Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserler

Teslim tutanağı hazırlanarak Müze Müdürlüğünce hemen inceleme yapılmaktadır.

Derhal

29

Koleksiyonculuk Belgesi Verme İşlemleri

 1. Müracaat Dilekçesi,
 2. Nüfus cüzdanı sureti,
 3. İkametgah belgesi,
 4. Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,
 5. Üç adet vesikalık fotoğraf,
 6. Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,
 7. Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste,
 8. Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay.

5-15 gün

30

Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserler

Teslim tutanağı hazırlanarak Müze Müdürlüğünce hemen inceleme yapılmaktadır.

Derhal

31

Müzeye Getirilen Eski Eserler

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Müze Müdürlüğüne başvurulur.

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Kültür ve Turizm Bakanlığa yazılır. Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiği zaman ödeme yapılır.

İl Müdürlüğü yazıyı 3 gün içinde Bakanlığa gönderir.

32

Müzecilik Hizmetleri

Mevzuat: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

(Kanun Numarası: 2863, Kabul Tarihi : 21/7/1983,

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/7/1983 Sayı: 18113)

Müzecilik Hizmetleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamınca yapılmaktadır.

Ziyaretçilerin, akademisyenlerin çalışmaları ve diğer konular kanunda açıklanmıştır.

Vatandaşlarımızın talepleri mümkünse anında mümkün değilse konusu ve ait olduğu kanuna göre işlem yapılmak üzere kayıtlara alınarak cevap verilmektedir.

Vatandaşlarımızın talepleri mümkünse anında mümkün değilse konusu ve ait olduğu kanuna göre işlem yapılmak üzere kayıtlara alınarak cevap verilmektedir.

33

Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti

Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensuplarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekim izni için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

5 gün

(Bakanlığın cevabı beklenir)

34

Kaçak Kazı İhbarı

Şikayet Dilekçesi, internet üzerinden veya telefon ihbarlı. İhbar alındığında harekete geçilir.

İhbar alındığında

harekete geçilir.

35

Define Kazısı İzin İşlemleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

 1. Müze Müdürlüğüne Müracaat Dilekçesi
 2. Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
 3. Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
 4. Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğraf,
 5. Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı,
 6. Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname,
 7. Müze Müdürlüğü topladığı evrakları yazı ekinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletir.

5 - 15 gün

36

Kütüphanecilik Hizmetleri (Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü)

Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünün görevi; kütüphane materyallerinden yararlanmak ve bibliyografik bilgi edinmek isteyen araştırmacılara bu doğrultuda hizmet vermek, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserler ile diğer kütüphane materyallerini kütüphaneye satın almak, bağış ve değişim yoluyla sağlamak, eserlerin restorasyon ve konservasyonunu yapmak, Türkiye’de bulunan yazma eser kütüphanelerinin denetim ve koordinasyonundan sorumlu olmak.

Hizmetten Yararlananlar: Akademisyenler, Araştırmacılar, Öğrenciler ve Yazma ve Eski Harfli Matbu Eserlere İlgi Duyan Tüm Vatandaşlar.

Yerli Araştırmacılar İçin

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti,
 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci ise),
 3. Akademisyen Kimlik Belgesi (Araştırmacı ise),
 4. Kitap/CD İstek Formu.

Yabancı Araştırmacılar İçin;

 1. Pasaport ve İkametgâh Tezkeresi (vizesi dolanlar için),
 2. Kitap/CD İstek Formu.

En Geç: 5 gün

Uygulamada: 15 dakika

37

Kütüphanecilik Hizmetleri (İl Halk Kütüphanesi)

Kütüphanemizin görevi, her yaş ve seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri okuyucuya sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kütüphanemiz her çeşit matbu ve interaktif ürünlerini toplar, onları en kolay kullanılabilir hale getirmek için organize eder ve en seri şekilde hizmete sunar.

Mevzuat: 19.08.1982-17789 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 21.07.1934-2741 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, 21.09.1982-17465 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği.

Okuyucu Kaydı Yaptırmak İçin;

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti,
 2. Telefon ve Adres Bilgisi.

Kütüphaneye Alınmasını İstenilen Kitaplar Hakkında;

 1. Alınmasını tavsiye edilen, kitapların isimlerini Kütüphane Müdürlüğüne dilekçe

ile bildirmek gerekmektedir.

Okuyucu Kaydı
Yapılması: 15 dakika

Ödünç Kitap
Verme Süresi: 15 Gün

Okuyucu Hizmetleri için gelen bir talebe cevap
 verme süresi: 15 gün

38

Özel Ağaçlandırma Alanı İncelemesi

Dilekçeyle Müze Müdürlüğüne başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi gerekmektedir.

5 gün

39

Mezarlıklardaki Ağaçların Kesimi

40

Halı ve Kilim İncelemesi

Dilekçeyle Müze Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

5 gün

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat

:

Konya Valiliği

İsim

:

Abdüssettar YARAR

 

İsim

:

Faruk BEKARLAR

Ünvan

:

İl Kültür ve Turizm Müdürü

 

Ünvan

:

Vali Yardımcısı

Adres

:

Aziziye Mah. Mevlana Cad. No: 73

 

Adres

:

Şükran Mah. Tevfikiye Cad. No:2

 

 

42030 Karatay/KONYA  

 

 

 

42040  Meram/KONYA

Telefon

:

(332) 280 17 00

 

Telefon

:

(332) 310 20 10-11 - 12 - 13

Faks

:

(332) 280 17 55

 

Faks

:

(332) 310 20 91

E-Posta

:

[email protected]
[email protected]

 

E-Posta

:

[email protected][email protected]