İNANÇ VE KÜLTÜR

KONYA'DAKİ İNANÇ VE KÜLTÜR DEĞERLERİ

Konya, önümüzdeki yıllarda farklı turizm ürünlerini geliştirerek bütünsel rekabet gücünü küresel bir destinasyon olarak ortaya koyabilecek kapasitede bir bölgedir. Konya, özellikle dört temel turizm alanında (1. İnanç ve Kültür, 2. Sağlık, 3. Kongre, Fuar ve Toplantı, 4. Doğa, Spor ve Avcılık) gelişme ve ürün çeşitlendirme potansiyeline sahiptir.

İnanç ve Kültür Turizmi, Konya turizminin en güçlü olduğu turizm çeşididir. Konya’nın “İnanç ve Kültür Turizmi” konusunda sahip olduğu üstün potansiyelin, kentin dünya standartlarında bir destinasyon olmasında büyük değere sahip olduğu aşikârdır. Hz. Mevlâna ve onun temel yaklaşımının sahip olduğu güçlü doktrin ve kültür, Konya’yı gelecekte dünyanın en önemli inanç turizm merkezlerinden biri yapacaktır. Hz. Mevlâna’nın yanı sıra Konya’daki diğer kültür ve inanç unsurlarının güçlü bir şekilde geçmişe dayalı olarak var olması, kentin turizm stratejisini olumlu yönde desteklemektedir. Bu nedenle geleceğe yönelik olarak Konya’daki turizm potansiyelinin geliştirilmesi için turizm endüstrisi bu değerler üzerinde tasarlanmaktadır.

 

İNANÇ TURİZMİ DEĞERLERİMİZ
Hz. Mevlâna Türbe ve Müzesi
Şems-i Tebrîzî Câmii ve Türbesi
Şeyh Sadreddin-i Konevî Câmii ve Türbesi
Ateşbâz-ı Velî Türbesi
Kilistra (Kilise ve Şapel)
Sille (Tarihî Câmii ve Kiliseler)
Seyyid Mahmud Hayranî Türbesi (Akşehir)
Seyyid Harun Veli Külliyesi (Seydişehir)
Ebu Said Muhammed Hadimî Türbesi (Hadim)
Handevî Kandevî Zâviyesi ve Türbesi (Ilgın)
 
SON DÖNEM İSLÂM ÂLİMLERİ
Ladikli Hacı Ahmet Ağa
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi
Ali Ulvi Kurucu
Tahir Büyükkörükçü

 

KÜLTÜR TURİZMİ DEĞERLERİMİZ
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Çumra)
Boncuklu Höyük (Çumra)
Karahöyük (Meram)
İvriz Hitit Kaya Anıtı (Halkapınar)
Kilistra (Meram)
Sille (Selçuklu)
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı (Beyşehir)
Fasıllar Hitit Anıtı (Beyşehir)
Yalburt Anıtı (Ilgın)
Vasada Antik Kenti (Seydişehir)
Zengibar Kalesi (Bozkır)
Obruk Hanı (Karatay)
Zazadin Hanı (Selçuklu)
Horozlu Han (Selçuklu)
Kızılören Hanı (Meram)
Dokuzun Hanı (Selçuklu)
Kadın Hanı (Kadınhanı)
Pamukçu Han (Meram)
Eli Kesik Han (Derbent)
Zalmanda Hanı (Altınekin
Zıvarık Hanı (Altınekin)
Belbaşı Hanı (Akören)
Mevlâna Türbe ve Müzesi (Karatay)
Sahibata Müze ve Külliyesi (Meram)
Karatay Medrese ve Müzesi (Selçuklu)
İnce Minareli Medrese ve Müzesi (Selçuklu)
Sahip Ata Vakıf Müzesi
Sahip Ata Camii ve Külliyesi
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Yusufağa Kütüphanesi (Yazma Eserler)
A.R. İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi (Karatay)
İstiklâl Harbi Şehitliği (Karatay)
İplikçi Câmii (Karatay)
Şerafeddin Câmii (Karatay)
Şeyh Sadreddin Konevî Câmii ve Türbesi (Meram)
Alâaddin Câmii (Selçuklu)
Ali Gav Medresesi (Karatay)
Alâaddin Köşkü (Karatay)
Kubad Abad Saray Sitesi (Beyşehir)
Eşrefoğlu Câmii ve Külliyesi (Beyşehir)
Kentsel Sit Alanı (Beyşehir)
Köşk Câmii (Hüyük)
Hisarlık Câmii (Bozkır)
Kapu Câmii (Karatay)
Aziziye Câmii (Karatay)
Selimiye Câmii (Karatay)
Piri Mehmed Paşa Külliyesi (Karatay)
Lala Mustafa Paşa Külliyesi (Ilgın)
Ulu Câmii (Doğanhisar)
Batı Cephesi Karargâhı Müzesi (Akşehir)
Ereğli Müzesi
Seyid Harun Velî Câmii (Seydişehir)
Sultan Selim Külliyesi (Karapınar)
Ereğli Ulu Camii
Rüstem Paşa Kervansarayı (Ereğli)
Akşehir Taş Medrese
Akşehir İmaret Camii
Akşehir Kileci Mescidi
Akşehir Seyid Mahmut Hayranî Türbesi
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
Sırçalı Medrese (Meram)
Beyhekim Mescidi (Meram)
Hoca Hasan Mescidi
Taş Mescit
Selçuklu Sultanları Türbesi (Karatay)
Gömeç Hatun Türbesi (Selçuklu)
Şeyh Şucaaddin Türbesi (Selçuklu)
Evhadeddin Kirmanî Türbesi (Selçuklu)
Şeyh Halilî Türbesi (Selçuklu)
Cennet Çukuru (Musalla Mezarlığı)
Üçler Mezarlığı (Karatay)