KONGRE VE FUAR

KONYA'DAKİ KONGRE, TOPLANTI, FUAR VE SPOR TURİZM DEĞERLERİ

Konya turizmi için stratejik bir husus da kentin sahip olduğu “Kongre, Toplantı, Fuar ve Spor Turizmi” potansiyelidir. “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plânı”nın Konya bölümünde bu potansiyele ve önemine dikkat çekilmiştir.

İlimizde otel, belediye ve bazı kamu kuruluşların kongre ve konser salonları bulunmakta olup bu kapasite yeni yatırımlarla daha nitelikli hâle gelmektedir. Kongre salonu kapasitesi ile birlikte yeni yatırımlarla turizm belgeli yatak sayımız da her geçen gün artmaktadır. Yatak sayısının artması, ulaşımın kolay, konforlu ve daha hızlı olması, üniversite sayısının çoğalması, ticaret imkânları ve bağlantılarının gelişmesi neticesinde ilimiz önemli bir Kongre Merkezi olacak; yapılmış ve yapılmakta olan büyük spor kompleksleri düşünüldüğünde de spor turizminden de bahsetmek mümkün hâle gelecektir.

 

KONGRE SALONLARI
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi
Konya Ticaret Odası “Kongre ve Sergi Merkezi” 
Mevlâna Kültür Merkezi
Meram Belediyesi Konevî Kültür Merkezi
Otel, kurum ve kuruluşların kongre salonları
 
SPOR SALONLARI
Konya Büyükşehir Stadyumu
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonları
 
FUAR MERKEZİ
KTO - TÜYAP Konya Fuar Merkezi
Konya Fuar Takvimi