YAYINLARIMIZ

KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

YAYIN NO. YAYININ   A D I Y A Z A R I BASIM YILI
1 Sema Broşürü (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Almanca-İtalyanca) Dr.Celâleddin B.ÇELEBİ 1989
2 Hz.Mevlâna Celâleddin Rumi-Hayatı ve Şahsiyeti Dr.Selahaddin HİDAYETOĞLU 1989
3 Hz.Mevlâna Celâleddin Rumi-Hayatı ve Şahsiyeti (İngilizce) Dr.Selahaddin HİDAYETOĞLU 1989
4 Hz.Mevlâna Celâleddin Rumi-Hayatı ve Şahsiyeti (Fransızca) Dr.Selahaddin HİDAYETOĞLU 1989
5 Hz.Mevlâna Celâleddin Rumi-Hayatı ve Şahsiyeti (Almanca) Dr.Selahaddin HİDAYETOĞLU 1989
6 Fikri ve Felsefi Yönüyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri   1990
7 Geçmişten Günümüze Konya Esnafı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1991
8 Hz.Mevlâna Fikirleri (Akıl, Vuslat, Kadın ...) Dr.Celâleddin B.ÇELEBİ 1991
9 Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1991
10 Mevlâna Ailesinin Konya'ya Gelişinin 764.Yıldönümü Armağanı Derleyen ve Yazan Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 1992
11 Ilgın'da Türk Devri Yapıları Dr.Tahsin SAMUR 1992
12 Hz.Mevlâna'da İlim Dr.Celâleddin ÇELEBİ 1992
13 Mevlâna Müzesi Dr.Erdoğan EROL 1996
14 İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy   1997
15 Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Prof.Dr.Tuncer BAYKARA 1998
16 20.Yüzyıl Başlarında Konya'nın Görünümü A.Sefa ODABAŞI 1998
17 Milli Mücadeleden Günümüze Konya (1915-1965) I.Cilt   1999
18 Dünden Bugüne Konya Türküleri A.Sefa ODABAŞI 1999
19 Konya'lı Mazhar Sakman'dan Türküler M.Tahir SAKMAN 1999
20 Gelenekten Çağdaşlığa Türk Resmi MİTLER Cilt I İlham Ahmet ENVEROĞLU 1999
21 Gelenekten Çağdaşlığa Türk Resmi HUMAY Cilt I Orhan CEBRAİLOĞLU 1999
22 Konya Kültür ve Sanat Bülteni Yıl:1, Sayı:1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1999
23 Tarih Öncesinden Osmanlı Dönemine Kadar Konya, Hz.Mevlâna ve Sema Eva De Vitray - MEYEROVITCH, ÇEVİRENLER: Yrd.Doç.Dr.Abdullah ÖZTÜRK, Fr.Okt.Melek ÖZTÜRK 1999
24 Güfte Şiir Mecmuası Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇIPAN 2000
25 Gelenekleri ve Görenekleriyle Konya Dağ Köyleri Zeki OĞUZ 2000
26 Daneye'den Konya'ya Tahsin KAVAK 1999
27 Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri Hüseyin ELMAS 1999
28 Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı Prof.Dr.Hüseyin AYAN 2000
29 Türk Dünyasından İzlenimler Mehmet BAŞBUĞ 2001
30 Ben Ben Olalı… Zühal ARDA 2001
31 Düşüncenin Resmi (Resimlerde Sofizm) H.Hüseyin AKDAN 2001
32 Resim Sanatına Gönül Verenler İbrahim RIZAYEV 2001
33 Karatay Medresesi Yaşar ERDEMİR 2001
34 Divane Mehmet Çelebi (Afyon Mevlevi Şeyhi) Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇIPAN 2001
35 Genç Gönüllerde Mevlâna (Şiir Kompozisyon Yarışması) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2001
36 Ahenk (Anar Eyni) Anar EYNİ 2002
37 Sırçalı Medrese Yaşar ERDEMİR 2002
38 Mevlâna ve Mevlevilik Prof.Dr.İsmet KAYAOĞLU 2002
39 Mevlâna Okyanusundan Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2002
40 1.Mevlâna ve Konya Konulu Fotoğraf Yarışması Albümü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2003
41 Konya Bibliyografyası Yaşar ERDEMİR, Saim GİRTİL,  Selda ÖZGÜN 2003
42 Muhlis Koner'den Seçme Yazılar Doç.Dr.Mustafa ÖZCAN 2003
43 Anadolu Selçuklu Devletinin Büyük Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin Hayatı Ahmet EFE 2003
44 Hotamış Kilimleri Ahmet AYTAÇ 2003
45 Osmanlı Döneminde Konya Prof.Dr.Yusuf KÜÇÜKDAĞ 2003
46 Resim Sanatına Gönül Verenler-2 Cahit SAĞLIK 2003
47 Mevlâna, İhtifaller ve Konya Yazıları Doç.Dr.Mustafa ÖZCAN 2003
48 Resim Sanatına Gönül Verenler-3 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
49 Ah Min'el Aşk (Türkçe) Ahmet EFE 2004
50 Ah Min'el Aşk (İngilizce) Ahmet EFE 2004
51 Konya ve İlçeleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
52 Semâ Broşürü (Türkçe) Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2004
53 Semâ Broşürü (İngilizce) Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2004
54 Semâ Broşürü (Fransızca) Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2004
55 Semâ Broşürü (Japonca) Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2004
56 Semâ Broşürü (Farsça) Dr.Celâleddin Bakır ÇELEBİ 2004
57 Mevlâna Broşürü (Türkçe) Abdüssettar YARAR 2004
58 Mevlâna Broşürü (İngilizce) Abdüssettar YARAR 2004
59 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (Türkçe) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
60 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (İngilizce) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
61 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (Fransızca) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
62 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (Almanca) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
63 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (Rusça) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
64 Hz.Mevlâna Hayatı ve Şahsiyeti (Farsça) Selahaddin HİDAYETOĞLU 2004
65 Mevlâna'nın Düşünce Dünyası Yrd.Doç.Dr.Nuri ŞİMŞEKLER 2004
66 Gönül Bahçesinde Mevlâna Melâhat ÜRKMEZ 2004
67 Hz.Mevlâna'nın Gönül Dostları Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZÖNDER 2004
68 Mevlâna'nın Eserleri Yrd.Doç.Dr.Y.ŞAFAK 2004
69 Mesnevî'den Özdeyişler Yrd.Doç.Dr.Y.ŞAFAK 2004
70 Ney'e Dair Ahmet EFE 2005
71 731.Vuslat Yıldönümü Sergi Albümü   2004
72 2.Konya ve Mevlâna Ulusal Fotoğraf Albümü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
73 Minyatürlerle Mevlâna ve Ailesi Ahmet EFE 2004
74 Mevlâna'dan Hikâyeler (Türkçe) Ahmet EFE 2004
75 Mevlâna'dan Hikâyeler (İngilizce) Ahmet EFE 2004
76 Konya Broşürü (Türkçe) Ahmet EFE 2004
77 Konya Broşürü (Japonca) Ahmet EFE 2004
78 Konya Broşürü (Rusça) Ahmet EFE 2004
79 Konya Broşürü (Farsça) Ahmet EFE 2004
80 Konya Broşürü (İngilizce) Ahmet EFE 2004
81 Konya Broşürü (Almanca) Ahmet EFE 2004
82 Konya Broşürü (Fransızca) Ahmet EFE 2004
83 Mevlâna Müzesi Broşürü (Türkçe) Dr.Erdoğan EROL 2004
84 Mevlâna Müzesi Broşürü (İngilizce) Dr.Erdoğan EROL 2004
85 Mevlâna Müzesi Broşürü (Fransızca) Dr.Erdoğan EROL 2004
86 Mevlâna Müzesi Broşürü (Japonca) Dr.Erdoğan EROL 2004
87 Mevlâna Müzesi Broşürü (Rusça) Dr.Erdoğan EROL 2004
88 Mevlâna Müzesi Broşürü (Almanca) Dr.Erdoğan EROL 2004
89 Çatalhöyük Broşürü (Türkçe) Ahmet EFE 2004
90 Çatalhöyük Broşürü (İngilizce) Ahmet EFE 2004
91 Sille Broşürü (Türkçe) Dr.Naci BAKIRCI 2004
92 Sille Broşürü (İngilizce) Dr.Naci BAKIRCI 2004
93 Klistra Broşürü (Türkçe) Nurettin ÖZKAN 2004
94 Klistra Broşürü (İngilizce) Nurettin ÖZKAN 2004
95 Mevlâna Gülşeninden Ahmet EFE 2004
96 Konya İl Haritası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
97 Asîtâne (CD-ROM, VCD) Ahmet ÇALIŞIR 2004
98 Ümit Dergâhı (CD-ROM) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
99 Hamdım, Piştim, Yandım (CD-ROM, VCD) - Türkçe ve İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
100 730.Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs TRT Çekimi (CD-ROM, VCD) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
101 I.Türk Sanat Müziği Festivali (CD-ROM) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004
102 Ümit Dergâhı (DVD) Türkçe ve İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2005
103 Mevlâna Müzesi DVD (5 Dil) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2005
104 Türkiye Mevlevîhâneleri Belgeseli (DVD) Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI 2004
105 Dinle Ney'den (VCD)   2005
106 Vuslat (Türk Tasavvuf Müziği) (CD-ROM, VCD) Ahmet ÇALIŞIR 2005
107 Türkiye Mevlevîhâneleri Fotoğraf Kataloğu Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI 2005
108 Mevlâna ve Kültürümüz Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2005
109 Dost Rüzgarıyla Gel ve Ol Ahmet EFE 2005
110 Mevlâna Celaleddin Prof.B.Firuzanfer 2005
111 Mevlâna Rubailer Şefik Can 2005
112 Konya'nın Işığı Mevlâna Ahmet EFE 2005
113 Mesnevî'nin İlk 18 Beyiti (Türkçe, İngilizce ve Farsça)   2005
114 Konya Yemekleri Kitabı Ali IŞIK 2005
115 Konya Halk Bilimi ve Folkloru Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ 2006 - 2009
116 Konya Merkez Türküleri Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ 2006
117 Mevlâna Bibliyografyası Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2006
118 Konya Turizm Rehberi Abdüssettar YARAR 2006
119 Karapınar Broşürü (Türkçe ve İngilizce) Sami ÇAVUŞOĞLU 2006
120 Turizm Posterleri (16 Çeşit)   2006
121 Mesnevi'den Seçmeler Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK 2006
122 Divan-ı Kebir'den Seçmeler Abdülbâki GÖLPINARLI 2006
123 Fîhi Mâ-fîh'den Seçmeler Abdülbâki GÖLPINARLI 2006
124 Mecalis-i Sebâ ve Mektubât'tan Seçmeler Abdülbâki GÖLPINARLI 2006
125 Rubâîler'den Seçmeler Şefik CAN 2006
126 Mevlâna Hakkında Şiirler Antolojisi İbrahim DEMİRCİ, Enes TESLİM 2006
127 Mevlâna'dan Düşünceler   2006
128 Dünya Mevlevîhâneleri Prof. Dr. Haşim KARPUZ, Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI, Fevzi ŞİMŞEK 2006
129 Alem Dönüyor Ahmet KÖSEOĞLU 2006
130 İnce Minare Müzesi Yaşar ERDEMİR 2007
131 Mevlâna ve Sanat Fahri ÖZPARLAK 2006
132 Dünya Mevlevîhâneleri Sergi Kataloğu   2006
133 Mevlevî Kıyafetleri Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZÖNDER 2006
134 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         TÜRKÇE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
134 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         ERMENİCE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
134 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         JAPONCA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
135 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         İNGİLİZCE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
136 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         İTALYANCA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
137 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         FARSÇA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
138 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         ARAPÇA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
139 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         AZERİCE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
140 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         JAPONCA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
141 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         RUSÇA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
142 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         BOŞNAKÇA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
143 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         URDUCA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
144 Can Konağı  (TÜRKÇE / İNGİLİZCE) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
145 Hz.Mevlâna ve Ailesi  (TÜRKÇE / İNGİLİZCE) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
146 Ah Min'el Aşk  (TÜRKÇE / İNGİLİZCE) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
147 Mevlâna'dan Hikâyeler  (TÜRKÇE / İNGİLİZCE) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006
148 İnce Minare Medresesi Yaşar ERDEMİR 2007
149 Çanakkale'de Şehit olan Konyalılar Fahrettin ALİŞAR 2007
150 Boyama Kitabı Mehmet ÖZKENDİRCİ 2007
151 Şems-i Tebrizi Melâhat ÜRKMEZ 2007 - 2009
152 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         TATARCA   2007
153 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         BAŞKURTÇA   2007
154 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         KAZAKÇA   2007
155 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         ERMENİCE   2007
156 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         TÜRKMENCE Bahçıvan A.Ş. 2006
157 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         ÖZBEKÇE   2007
158 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         KIRGIZCA   2007
159 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         ALMANCA   2007
160 Mevlâna Celaleddin-i Rûmi (18 Dilde)         FRANSIZCA   2007
161 Mevlana İstifli Hat Levhaları Albümü Editör: Bekir ŞAHİN, Hazırlayanlar: Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI, Fevzi ŞİMŞEK 2007
162 Bir Zamanlar Konya (Fotoğrafları Albümü) Prof.Dr.Haşim KARPUZ, Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI, Fevzi ŞİMŞEK 2007
163 Yedi Öğüt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007
164 Dinle Mesnevi'den DVD Nuri ŞİMŞEKLER 2007
165 Mevlana'dan Şiirler DVD Ahmet ILGAZ, Leyla YILDIRIM 2007
166 Mevlana Müzesi Gezi Rehberi DVD (3 Boyutlu) Mehmet Emin HOLAT 2007
167 Mevlana'dan Hikayeler Çizgi Film (DVD) Hasan BAR 2007
168 Mevlevi Ayinleri Müzik CD'si Konya Türk Tasavvuf Müziği Top. 2007
169 Mevlana Yolu (Belh'ten Konya'ya) VCD Doğan Haber Grubu (Atlas) 2007
170 Alem Dönüyor (Minyatürler ile Mevlevihaneler) A.Ülker ERKE 2007
171 Bozkır Sempozyumu Kitabı    
172 2007 Mevlana Yılı I.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Albümü   2007
173 Mesnevi'den 800 Beyit  Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Armağan ERDOĞAN 2007
174 Resim Sanatına Gönül Verenler - 2008 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008
175 Döndükçe Aşk Tazelenir - Türkçe Timuçin ÇEVİKOĞLU 2008
176 Nisâbü'l-Mevlevî   Bekir Şahin 2007
177 While Whirling The Love In The Hurt Renews - İngilizce Timuçin ÇEVİKOĞLU 2008
178 Mevlâna ve Konfiçyüs - Türkçe  Prof.Dr.İbrahim ÖZDEMİR 2008
179 Mesnevi (3 Cilt) Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2008-2009-2010-2011
180 Mevlâna ve Konfiçyüs - İngilizce - Prof.Dr.İbrahim ÖZDEMİR 2008
181 Konya ve Mevlâna 3 Boyutlu Resim Albümü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008
182 Pervaneler Meclisi Masood KHALILI 2008
183 Hz.Mevlâna'nın Hayatı ve Şahsiyeti Selahaddin HİDAYETOĞLU 2008
184 Selçuklu ve Osmanlı Bezemeleri Sergi Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008
185 II.Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Albümü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008
186 Resim Sanatına Gönül Verenler - 2009 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
187 Türkmen Ressamları Fırçasından Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
188 Mevlâna Dönemi Selçuklu Eserleri (Beşli Set)
188/1 - Alaaddin Camii
188/2 - İnce Minare Müzesi
188/3 - İnce Minareli Medrese
188/4 - Karatay Medresesi
188/5 - Sırçalı Medrese
Yaşar ERDEMİR 2009
189 Kuvâ-yı Milliiye ve Millî Mücadele Resim Sergisi Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
190 2.Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçuklu'dan Günümüze Geleneksel Konya El
Dokumalarından Esintiler ve Mevlâna Bianeli Katoloğu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
191 2.Ulusal 1.Alaeddin Keykubat ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
192 1.Uluslararası Selçuklu'dan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
193 Dilden Tele İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
194 1.Uluslararası Şairler Buluşması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
195 Hüseyin ÖKSÜZ (Hat) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 - 2011
196 Niyazi SAYIN Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009
197 3.Uluslararası Dünya İnançları ve Çalışan Üreten İnsan Fotoğraf Yarışması Kat. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
198 Levnî'den Ebrû'ya Sadreddin ÖZÇİMİ 2009 - 2011
199 6th. Konya International Mystic Music Festival İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
200 6. Uluslararası Mistik Müzik Festivali İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
201 Hz. Mevlâna'nın 802. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009
202 Osman Hamdi Bey Reprodüksiyon Resim Sergisi Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
203 Selçuklu Topraklarında Müzik Recep USLU 2010-2011
204 Muhammed Murad Nakşbendî ve
Hülasatüş'-Şürûh Adlı Mesnevî Şerhinden İlk 1001 Beyit
Zekiye GÜNTAN 2010 - 2011
205 Reha Bilir
Tek Nefeste Aşk - Hiç - Sonsuzluk - Sır
Reha BİLİR 2010 - 2011
206 TIPKI BASIM
Mektubat - Mecalisi Seba - Fihi Mafih 
Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2010
207 Gülbangler Dr.Yakup ŞAFAK 2010 - 2011
208 4.Uluslararası Dünya İnançları ve Mezar Taşları Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
24 Derviş Avni - Güfte ve Şiir Mecmuası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
210 Türk Alman Sempozyumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
211-1 / 211-2 7th. Konya International Mystic Music Festival
7. Uluslararası Mistik Müzik Festivali (Kutu İçeriği; 10 DVD, 2 Kitap)
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
212 Müze Broşürleri (11'li takım) Kutulu - Mevlâna Müzesi, Yazma Eserler Kütüphanesi, Ereğli Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Nasreddin Hoca, Batı Cephesi Karargahı, Etnoğrafya Müzesi, Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Atatürk Müzesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011
213 Konya Dönen Dervişler Şehri Prof.Dr. Mehmet AYDIN 2011
214 Rebabname / rebabnâme Broşürü Niğdeli Hakkı Eroğlu 2011
215 Mevlevî Âyinleri Makâmlar ve Geçkiler Dr. Emrah Hatipoğlu 2011
216 Mevlevî Âyinleri Usûller ve Arûz  Dr. Timuçin Çevikoğlu 2011
217 Karatay Yazıları Mehmet Eminoğlu 2011
218 5.Uluslararası "Dünya İnançları" ve "Çeşmeler ve Su Kültürü" Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011
219-1 / 219-2 8th. Konya International Mystic Music Festival
8. Uluslararası Mistik Müzik Festivali (Kutu İçeriği; 10 DVD, 2 Kitap)
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011
220 I.Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011
221 MEVLEVÎNAME Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik Rıza DURU 2012
222 6.Uluslararası "Dünya İnançları" ve "Köprüler" Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012
223 Hz. mevlâna ve tasavvuf İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012
224 Başpare İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012
225 Ney İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012
226 7.Uluslararası "Dünya İnançları" ve "Kapılar" Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013
227 Mevlâna Bibliyografyası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013
228 KONYALI ŞEM‘Î İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013
229 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014
230 9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kataloğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
231 Veled Çelebi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
231 Konya Türkçe         İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
232 Konya İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
233 Konya Almanca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
234 Konya Fransızca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
235 Konya Rusça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
236 Konya Arapça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
237 Konya Çince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
238 Konya Japonca  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
239 Konya Farsça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
240 Mevlana Müzesi Türkçe İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
241 Mevlana Müzesi İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
242 Mevlana Müzesi Almanca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
243 Mevlana Müzesi Fransızca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
244 Mevlana Müzesi Rusça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
245 Mevlana Müzesi Arapça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
246 Mevlana Müzesi Çince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
247 Mevlana Müzesi Japonca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
248 Mevlana Müzesi Farsça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
249 Sille Türkçe İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
250 Sille İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
251 Sille Almanca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
252 Sille Fransızca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
253 Sille Rusça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
254 Sille Arapça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
255 Sille Çince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
256 Sille Japonca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
257 Sille Farsça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
258 Çatalhöyük Türkçe İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
259 Çatalhöyük İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
260 Çatalhöyük Almanca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
261 Çatalhöyük Fransızca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
262 Çatalhöyük Rusça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
263 Çatalhöyük Arapça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
264 Çatalhöyük Çince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
265 Çatalhöyük Japonca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
266 Çatalhöyük Farsça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
267 Kilistra Türkçe İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
268 Kilistra İngilizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
269 Kilistra Almanca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
270 Kilistra Fransızca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
271 Kilistra Rusça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
272 Kilistra Arapça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
273 Kilistra Çince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
274 Kilistra Japonca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015
275 Kilistra Farsça İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015